Diensten

Als Vitaliteitspecialisten helpen wij u bij het opwekken en richten van de energie van mensen naar een vitale organisatie. Wij dragen bij dat organisaties kunnen mee blijven bewegen in een steeds veranderende wereld. We gaan voor het creëren van een sterk vitaliteitsfundament. Dit doen wij door organisaties en situaties te bekijken vanuit een vitaliteitsperspectief.  

Vitaliteit gaat over energie! Energie van mensen, van medewerkers, van teams, van afdelingen en dus van organisaties. 

Het vereist Motivatie, Energie en Veerkracht van medewerkers om flexibel en productief te zijn. De sleutelrol hierbij heeft de leidinggevende die de fundamentele voorwaarden creëert op basis van de principes van Ostrom voor het managen van de energie in de groep. 

We werken aan leiderschap waar Verbinding, Competenties en Autonomie de basis vormen voor  het vitaliteitsfundament in de groep. 

Theoretisch kader

Strategisch vitaliteitsmanagement is gestoeld op een aantal wetenschappelijke theorieën. Waar is dat belangrijk voor? Vanuit een theorie kunnen we een bepaalde mate voorspellen wat er gebeurt, zodat we ook op basis van die theorie naar oplossingen kunnen zoeken.

Hierdoor weten we dat de grootste successen worden behaald door goed functionerende groepen.

Strategisch Vitaliteits Management


Vitale organisaties draaien om groepen. We zien grootste successen door samenwerking van de hele groep….

Trainingen Vitaal Leidinggeven


U zoekt een manier om uw leidinggevende en/of medewerkers bewust te maken over vitaliteit…

Coaching Vitaal Leidinggeven


Individuele coaching van u als de mens die leiding geeft. Op basis van uw vraag maken we een maatwerk coachprogramma….