Coaching Vitaal Leidinggeven

Individuele coaching van u als ‘de mens die leiding geeft’. Op basis van uw vraag maken we een maatwerk coachprogramma. Thema’s die we kunnen bespreken zijn: Wie ben ik als mens en wie ben ik als leidinggevende? 

We gaan uw morele competenties koppelen aan uw waarden. Dit betekent flink reflecteren op wat uw waarden zijn. Waarden zijn altijd bezien vanuit een positief uitgangspunt, maar u hoeft er nog niet goed in te zijn. Wat kunt u vaker inzetten en waar kunt u uzelf ontwikkelen?  

Emoties en stemmingen van u als leidinggevende zijn besmettelijk voor het hele team. Ofwel de invloed die u heeft op uw team is enorm. We leren u emoties en stemmingen te kanaliseren, omdat dit impact heeft op de energie en resultaat van het team. 

Hoe ziet een Vitaal coachtraject eruit? 

We starten met een intake. Hierbij maken we gebruik van een betrouwbare vragenlijst over de gezondheid, werkbeleving en psychologische basisbehoeften, zodat we uiteindelijk een compleet plaatje hebben van uw coachvraag en de situatie. Samen met u bespreken we uw wensen, hoe het resultaat eruit gaat zien en wat dit betekent als dit behaald wordt. Vooral die betekenis is belangrijk, want dat geeft aan waar uw motivatie zit. We bespreken de mogelijke obstakels die we kunnen tegenkomen en maken een plan voor het coachtraject.  

Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.