Trainingen Vitaal Leidinggeven

U zoekt een manier om uw leidinggevenden en/of medewerkers bewust te maken van hun mogelijkheden op het gebied van vitaliteit en wilt hen helpen om deze ook te benutten. Of u wilt de binding met uw organisatie of de binding met elkaar als groep/afdeling vergroten aan de hand van een educatief thema. 

Wij hebben hiervoor een aantal onderhoudende en actieve workshops ontwikkeld, waarbij uw medewerkers direct met het geleerde aan de slag kunnen.  Onze ambitie is om hierbij een daadwerkelijke verandering in houding en gedrag te bewerkstelligen, die ook op de langere termijn wordt vastgehouden. 

Voorbeelden van thema’s zijn: 

  1. Leven en overleven 
  1. Werken aan Vitaliteit 
  1. Stress de baas 
  1. Wie ben ik als leider? Leiderschapstraining vanuit jouw waarden en kwaliteiten 
  1. Wat leeft er in mijn team? Leiderschapstraining luister- en gespreksvaardigheden 
  1. Hoe willen we met elkaar omgaan? Leiderschapstraining over het voorkomen en omgaan van pest- en huftergedrag 
  1. Managementtraining; Preventief Burnout programma 
  1. Managementtraining; Stress bespreekbaar maken met uw medewerkers 
  1. Managementtraining; Strategisch Vitaliteitsmanagement 

Mochten uw gedachten uitgaan naar een ander thema, dan bespreken wij graag met u de mogelijkheden.